การดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน

กิฟฟารีน

กาเป็นสมาชิกกิฟฟารีน คือ โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงด้านการเงินระยะยาว นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสามาชิกกิฟฟารีนทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามกฏระเบียบที่บริษัทกิฟฟารีน กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

องค์ประกอบสำคัญที่จำนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของตัวคุณเองและสามาชิกกิฟฟารีนทุกคน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน
1. พึงยึดมั่นในกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. อย่าชักชวนให้ผู้อื่นสมัครหรือซื้อสินค้าจำนวนมาก เพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจโดยที่บุคคลนั้น ๆ มิได้มีความต้องการอันแท้จริงที่จะบริโภคสินค้า
3. อย่าพูดเกินจริงถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจกิฟฟารีน
4. อย่าพูดเกินจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
5. อย่าทอดทิ้งลูกค้า
6. ชักชวนเข้าร่วมธุรกิจ เมื่อท่านพร้อมจะรับผิดชอบ
7. อย่าสั่งซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน กับสมาชิกในสายงานอื่น
8. อย่ากักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากเกินความต้องการเพื่อขึ้นตำแหน่ง
9. ระเบียบการแจงยอด การคำนวณเงินปันผล และการรับรางวัลเงินสด
  • ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์ขึ้นไปเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ที่จะแจงตำแหน่งให้กับดาวไลน์ได้
  • ยอดสั่งซื้อที่จะแจ้งให้กับดาวน์ไลน์ลูกหรือดาวน์ไลน์หลานในการขึ้นตำแหน่ง จะต้องเป็นยอดสั่งซื้อทีมกลางโกลต์สตาร์เท่านั้น
  • เงินปันผลสำหรับสมาชิกที่รักษายอด สามารถรับได้ที่ศูนย์ธุรกิจที่ท่านใช้บริการอยู่ (ยกเว้นศุนย์กิฟฟารีน ไลเซนส์ ช๊อป)

10. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกิฟฟารีน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรดังต่อไปนี้ ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็ซ์ ท๊อป-เอ็น แม๊กนีเซีย เม้กก้า-ซิงค์ โบโรแคล ไบร์ทกรีน โมเด็ม ลิควิดไอออน เจอร์นิเนท ซิงโคไซค์ ฟารีนเอสซี ซิลเท-ไซด์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดจำหน่ายในศูนย์ธุรกิจที่ขออนุณาตจัดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น สมาชิกผู้บริโภคต้องมาซื้อได้ในศูนย์ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่สามารถนำไปจำหน่ายนอกสถานที่ได้


{ Comments are closed! }