การสมัครสมาชิก Giff Club

 1. ขอใบสมัครและทำการสมัครได้ที่ ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา
 2. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกกิฟฟารีนเท่านั้น
 3. ค่าสมัครสมาชิก Giff Club 100 บาท ได้คะแนนสะสมพิเศษ 1,000 คะแนน
 4. บัตรสมาชิก Giff Club และคะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันสมัคร (สำหรับบัตรและคะแนนของผู้สมัครร่วม จะหมดอายุพร้อมกับบัตรของผู้สมัครหลัก
 5. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครทุกช่องครอบถ้วน จึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์
 6. ยื่นใบสมัครที่กรอกครบถ้วนกลับคืนให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจฯ จะตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้เป็นรหัสผ่าน (จะต้องไม่ซ้ำกับผู้สมัครท่านอื่น) จากนั้นเจ้าหน้าที่จะมอบบัตรสมาชิกให้กับท่าน
 7. ผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วมของกิฟฟารีนสามารถสมัครบัตร Giff Club ได้แยกกัน โดยใช้รหัสผ่านเป็นเบอร์โทรศัพท์ของแต่ล่ะท่านหากแต่คะแนนสะสมของผู้สมัครหลักอย่างไรก็ตามการรับสิทธิพิเศษในกิจกรรม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ จะสามารถรับสิทธิ พิเศษนี้ได้ทั้ง 2 ใบ
 8. สามารถซื้อสินค้าและสะสมแต้มได้ในวันที่สมัครทันที
 9. สถานะของสมาชิกมีอายุ 2 ปี หากต้องการต่ออายุสมาชิก ต้องสมัครใหม่
 10. บัตรหายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 50 บาท ต่อ บัตร
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** หมายเหตุ ใบสมัครที่กรอกไม่ครบทุกช่อง ถือว่าการสมัครนั้นเป็น โมฆะ ท่านจะไม่สามารถสะสมแต้มใดๆ ได้

ที่มา www.giffclub.com

Tags:

{ Comments are closed! }