การสร้างรายได้จากกิฟฟารีน

สร้างรายได้กับกิฟฟารีน
ขั้นตอนการสร้างรายได้จากกิฟฟารีน

  • เริ่มเดือนแรก เราสมัครกิฟฟารีน ใช้สินค้ากิฟฟารีนที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และศึกษาวิธีการใช้งานสิ้นค้านั้นๆ
  • เดือนที่ 2 เราชวนคนให้สมัครกิฟฟารีน และแนะนำคนมา 2 คน และถ่ายทอด ให้เค้ารู้และทำเหมือนเรา
  • เดือนที่ 3 เราชวนคน และ แนะนำคนมา 2 คน พร้อมทั้งถ่ายทอด ให้เค้ารู้และทำเหมือนเรา และ 2 คนที่เราชวนมา ในเดือนที่ 2 ทำตามเรา ทำให้เราได้ทีมงานมาเป็น 4 คน
  • เดือนที่ 4 และ เดือน ต่อๆไป ก็ทำเหมือนเดิม แค่ชวนคน 2 คน ทำเหมือนเรา (แต่จริงๆ แล้ว ยิ่งชวนมากยิ่งได้มาก เป็นทวีคูณ)
  • เพียง 1 ปี เราจะมีสมาชิก 8,166 คน จากการชวนคนแค่ 2 คนต่อเดือน

ตัวอย่างรายได้จากกิฟฟารีน

  • สมาชิกกิฟฟรีนแต่ละคน ได้ใช้สินค้ากิฟฟารีน เพียงเดือนละ 400 บาท
  • ทำให้มียอดคะแนน 8,166 x 400 = 3,266,400 คะแนน
  • สมมุติว่ามีสมาชิกซื้อใช้เพียง 20% เราจะได้คะแนน 3,266,400 x 20% = 653,280 คะแนน
  • ถ้าหากเราอยู่ตำแหน่ง รายได้ 25% เราจะมีรายได้ 653,280 x 25% = 163,320 บาท ต่อ เดือน

 

สมัครกิฟฟารีนออนไลน์


{ Comments are closed! }