กิฟฟารีนปรับราคาสินค้า เดือนสิงหาคม 2555

กิฟฟารีนได้มีการปรับราคาสินค้า ของเดือนสิงหาคม 2555 เนื่องจากราคาวัสดุ และวัตถุดิบในการผลิดสินค้าได้ปรับราคาสูงขึ้น และต้องการคงไว้ซึ่งมาตราฐานของสินค้า และกำหลังการผลิต

กิฟฟารีนปรับราคาสินค้า เดือนสิงหาคม 2555

Tags:

{ Comments are closed! }