กิฟฟารีนรุกธุรกิจใหม่ ได้เปิดทีวีดาวเทียม กิฟฟารีน แชนแนล

 กิฟฟารีน ผู้นำธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามสัญชาติไทย ได้ทุ่มงบลงทุนกว่า 50 ล้านบาท เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการขยายเครือข่ายกิฟฟารีนอย่างยั่งยืนในกลุ่มนักธุรกิจกิฟฟารีน ได้สร้างปรากฏการณ์ยกระดับสื่อธุรกิจขายตรงในยุคดิจิตอล มาร์เก็ตติ้งและโซเชียลมีเดีย ได้เน้นการรวบรวมองค์ความรู้ และความบันเทิง โดยได้ใช้หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนา และการมีส่วนร่วม สร้างสังคมแห่งการสื่อสารรอบทิศเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตร์คนยุคใหม่ เผยวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วประเทศสนใจดูโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีมากขึ้น ช่องทางของธุรกิจขายตรงได้รับความนิยมสูงติดเรตติ้งในกลุ่มนักธุรกิจขายตรง

ด้วยวิสัยทัศน์ของ พ.ญ. นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิติ้ จำกัด ที่ต้องการให้กิฟฟารีนเป็นสถาบันแห่งการสร้างนักธุรกิจเครือข่ายเจ้าของกิจการอย่างแท้จริง จึงให้ความสำคัญกับระบบสนับสนุนทางการตลาด ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ ที่จะเป็นสื่อกลาง และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทุกแขนงที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักธุรกิจกิฟฟารีนในทุกมิติ

ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้ง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม “กิฟฟารีน แชนแนล” พ.ญ. นลินี ไพบูลย์ เปิดเผยว่า “การก่อตั้ง กิฟฟารีน แชนแนล ด้วยงบประมาณ ลงทุนกว่า 50 ล้านบาท มุ่งเน้นขยายฐานความรู้ ความเข้าใจต่อยอดสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการนำเสนอสาระในรูปแบบของรายการคุณภาพ เพื่อเป็นระบบสนันสนุนทางการตลาดศักยภาพสูงให้แก่นักธุรกิจกิฟฟารีน ในการเสริมสร้างความรู้ สร้างอาชีพ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ด้วยการนำเสนอที่มีจรรยาบรรณและความน่าเชื่อถือ ถ่ายทอดผ่านบุคลากรคุณภาพขององค์กร ทั้งในเรื่องของการการนำเสนอชีวิตของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การแนะนำกลยุทธ์การทำงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุณภาพ กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และสนุกสนานกับการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้ชมที่เป็นนักธุรกิจกิฟฟารีนและผู้ชมที่สนใจธุรกิจเครือข่ายในวงกว้าง”

กิฟฟารีนได้เผยโฉม “กิฟฟารีน แชนแนล” สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสไตล์ขายตรงยุคใหม่ เน้นสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง ยิงสัญญาณดาวเทียมแพร่ภาพออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศใน 2 ระบบ คือ ระบบ C-Band ผ่านดาวเทียม THAICOM-5(จานติดตั้งขนาด 1.5 เมตรขึ้นไป) ส่งสัญญาณครอบคลุมประเทศไทย ประเทศในแถบทวีปเอเชีย ยุโรป และทวีปออสเตรเลีย รับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านจานดาวเทียม PSI ทางช่อง 112 และจานดาวเทียมของกลุ่ม Big4 ได้แก่ INFOSAT IDEASAT THAISAT และ LEOTECH สามารถรับชมได้ทางช่อง 212 และ GMM-Z ทางช่อง 60 และ ระบบ KU-Band ผ่านดาวเทียม NSS-6 (จานติดตั้งขนาด 35 เซนติเมตรขึ้นไป) ส่งสัญญาณครอบคลุมประเทศไทย และประเทศในแถมภูมิภาคเอเชีย รับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านจานดาวเทียม INFOSAT DYNASAT และ IPM

Tags: , , ,

{ Comments are closed! }