กิฟฟารีนเรื่องน่ารู้

สมัครกิฟฟารีน

1. ค่าเอกสารชุดสมัครกิฟฟารีน 180 บาท พร้อมรับคู่มือการดำเนินธุรกิจและอุปกรณ์ช่วยการขาย
2. กรอกข้อมูลการสมัครกิฟฟารีนให้ถูกต้องชัดเจนโดยต้องมีรหัสสมาชิกผู้แนะนำ
3. ผู้สมัครกิฟฟารีนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปในวันสมัครสมาชิก
4. ผู้สมัครกิฟฟารีนต้องไม่เคยมีชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน
5. กรณีของสามี ภรรยา (นิตินัย พฤตินัย) ถือเป็นบุคคลเดียวกันให้สมัครร่วมกันได้ โดยใช้รหัสสมาชิกเดียวกัน
6. การสมัครกิฟฟารีนที่สมบูรณ์เมื่อบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้รับใบสมัครสมาชิกกิฟฟารีน (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (ที่มีเลขบัตรประชาชนและรูปถ่าย) ของผู้สมัครและผู้สมัครร่วม (กรณีสมัครคู่) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และได้รับเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
7. กรณีท่านจ่ายเงินค่าสมัครกิฟฟารีนและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางแฟกซ์หรืออีเมลล์มายัง Info@giffarineshopping.com แล้ว แต่ท่านไม่ส่งเอกสารตัวจริง (ตามที่ระบุในข้อ 7) แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านส่งเอกสารทางแฟกซ์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสถานภาพการเป็นนักธุรกิจกิฟฟารีนมีสถานภาพตลอดชีพ นับจากเดือนที่สมัคร ตามกฎระเบียบ และเงื่อนไขของทางบริษัทฯ Read more…

ระบบการแพร่ภาพส่งสัญญาณดาวเทียม Giffarine Channel

Giffarine Channel การแพร่ภาพส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 2 ระบบ คือ

1. ระบบ C-Band ผ่านดาวเทียม THAICOM-5 ขนาดจานติดตั้ง 1.5 เมตรขึ้นไป ปรับองศาไปที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ส่งสัญญาณครอบคลุมในแถบทวีปเอเชีย ยุโรป และทวีปออสเตรเลียรวมถึงประเทศไทย สามารถรับชมได้ที่ความถี่ 3520 MHz. / Symbol Rate: 28125 Ksps / Polarization: Horizontal

2.ระบบ Ku-Band ผ่านดาวเทียม NSS-6 ขนาดจานติดตั้ง 35 เซนติเมตรขึ้นไป ปรับองศาไปที่ตำแหน่ง 95 องศาตะวันออก ส่งสัญญาณครอบคลุมหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทย สามารถรับชมได้ที่ความถี่ 11635 MHz / Symbol Rate 27500 Ksym/s / Polarization: Horizontal

พญ.นลินี ไพบูลย์ ร่วมอภิปรายในการอบรมพิเศษ หลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 3

พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส) รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในหัวข้อ “แนวคิดและมุมมองการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยใช้กลไกและแนวทางที่เหมาะสมสร้างผู้นำต้นแบบ และเคลือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

คอลลาเจนสด กับความงามและสุขภาพ

คอลลาเจนนับเป็นสารสำคัญที่ถูกกล่าวขวัญถึงในแวดวงสุขภาพและความงามอย่างมาก คอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วร่างกาย โดยเป็นองค์ประกอบประมาณ 35% ของโปรตีนทั้งหมด มีลักษณะเป็นสายโพลีเปปไทด์ขดเกลียวจำนวน 3 สายพันรวมกัน คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักของผิวหนัง โดยประสานกันเป็นเส้นใยอยู่ในชั้นผิวหนังแท้ ช่วยเสริมความเรียบตึงร่วมกับเคอราติน นอกจากนี้คอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ อาทิ กระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ เส้นเอ็น ฟัน ผม หลอดเลือด เป็นต้น เมื่อวัยเพิ่มขึ้น หรือผจญกับมลภาวะมากขึ้น คอลลาเจนในร่างกายมักจะลดลง และสร้างเสริมไม่ทัน เพราะในอาหารที่เรารับประทานนั้นมีคอลลาเจนอยู่ไม่มาก การเสื่อมสภาพของคอลลาเจนจะส่งผลให้ผิวพรรณเกิดริ้วรอยหยาบกร้าน และกระดูกและข้อเสื่อมสภาพลงได้ Read more…

12