กิฟฟารีน ได้คว้า อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2555

กิฟฟารีน ได้คว้า อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2555 รางวัลสุดยอดสถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2555 ให้แก่สถานประกอบการที่โดดเด่น ในด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรมจากทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 32 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำดี คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 55 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยกิฟฟารีน ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว

Tags:

{ Comments are closed! }