กิฟฟารีน ได้ปรับกลยุทธฺใหม่ เพิ่มแผน Uni-level เพิ่มผลตอบแทนสมาชิก

กิฟฟารีน ได้ปรับกลยุทธฺใหม่ เพิ่มแผน Uni-level เพิ่มผลตอบแทนสมาชิก พร้อมทำการขยายการเติบโตของเครือข่ายผู้บริโภค เปิดตัวโมเดลทางธุรกิจ และได้เชิญผู้สนใจร่วมลงทุนเปิดศูนย์ธุรกิจในรูปแบบไลเซนซ์ วางเป้าเปิด 10 ศูนย์กิฟฟารีน ภายในปีนี้ และ วางเป้าเปิดอีก 100 แห่งภายในระบเวลาอีก 5 ปี นับจากนี้

น.ต. พญ. นลินี ไพลบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้กล่าวว่า แผนการตลาดของกิฟฟารีนในปีนี้ นั้นมีนโยบาย การขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับธุรกิจกิฟฟารีน ด้วย การเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้ากิฟฟารีน รองรับการขยายตัวของเครือข่ายสมาชิก

โดยทางบริษัทกิฟฟารีนเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุนที่ไม่ใช่นักธุรกิจกิฟฟารีน สามารถลงทุนเปิดศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีน ในรูปแบบของศูนย์ไลเซนซ์ได้ พร้อมทั้งช่วยในการจัดหาพื้นที่ในเขตชุมชน ย่านธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า และพื้นที่ที่มีกลุ่มนักธุรกิจกิฟฟารีนและสมาชิกผู้บริโภค อีกทั้งมีระบบสนับสนุนธุรกิจที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถทำธุรกิจเองได้

ผู้บริหารระดับสูงของกิฟฟารีน ได้กล่าวต่อไปว่า การเปิดโอกาสในการลงทุนครั้งนี้ นอกจากเป็นการรุกคืบขยายสาขาเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าแล้ว ยังเป็นการเปิดศูนย์แบบ “Choose& Shop” ที่สมาชิกสารมารถเลือกหยิบสินค้าได้เอง จากการวิจัยปรากฏว่า สามารถเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้ากิฟฟารีนได้มากขึ้น ยิ่งกว่านั้นยังเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นยอดขาย และการเติบโตของบริษัทกิฟฟารีนอีกช่องทางหนึ่ง

จากการที่ กิฟฟารีน ได้เติบโตอย่างมั่นคงมาตลอดเวลา 13 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทางบริษัทกิฟฟารีน ได้มองเห็นความสำคัญและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ จาก ศูนย์กิฟฟารีน ที่มีอยู่ 96 แห่ง อาจไม่พอที่จะสามารถรองรับความต้องการของความเติบโตของสมาชิกและนักธุรกิจกิฟฟารีนเครื่อข่ายและผู้บริโภค

การเปิดศูนย์กิฟฟารีนบริการในรูปแบบไลเซนซ์ นี้จะช่วยตอบสนองความต้องการสินค้าและอำนวยความสะดวก ให้กับสมาชิกกิฟฟารีนและผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่นักธุรกิจกิฟฟารีนมากขึ้นอีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา กิฟฟารีนได้มีสมาชิกกว่า 5 ล้านคน และ ผลประกอบการมากกว่า 3 หมื่นล้าน และมีผลประกอบการ ที่ผ่านมา 5 เดือนในปีนี้ กิฟฟารีน มีอัตราการเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาถึง 7% ซึ่งได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยกลยุทธ กระจายสินค้าเชิงรุก เชื่อมั่นว่ากิฟฟารีน จะเป็นธุรกิจ คนไทยที่จะขยายครอบคลุมและสร้างรายได้ให้กับคนไทยให้ถึงยังชุมชนทั่วประเทศ

Tags: ,

{ Comments are closed! }