ทีวีดาวเทียมช่องใหม่มาแรง กิฟฟารีน แชนแนล

กิฟฟารีน แชนแนล(จากซ้าย) คุณณัฐเศรษฐ์ พูลทรัพย์มณี-พิธีกร คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม-ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดจากกิฟฟารีน คุณนิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม-ประธานชมรมผู้ผลิตและค้าจานดาวเทียมกลุ่มบิ๊ก4  พ.ญ.นลินี  ไพบูลย์-ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีนฯ คุณชานินทร์  บู่สามสาย ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท ไดนามิค แซทคอม จำกัด  คุณการุณณ์  ชางประยูร-ผู้อำนวยการสถานีกิฟฟารีน แชนแนล ภญ.ณัฐธิดา จันทรวารี ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์จากกิฟฟารีน Read more..